دامنه

ثبت دامنه

ثبت دامنه‌های دلخواه خود را به ما بسپارید.

برای مشاوره درباره انتخاب نام مناسب با ما تماس بگیرید.

تعرفه ثبت دامنه

      مدت                      قیمت                    پسوند

یکساله           ۶٫۰۰۰ تومان                   ir

پنجساله          ۲۰٫۰۰۰ تومان                ir

    یکساله           ۴۵٫۰۰۰ تومان              com

  یکساله           ۶۰٫۰۰۰ تومان               net

 یکساله           ۶۰٫۰۰۰ تومان               org

  یکساله           ۵۳٫۰۰۰ تومان               info

یکساله           ۶۰٫۰۰۰ تومان              biz

یکساله           ۵۲٫۰۰۰ تومان               in

 یکساله           ۷۴٫۰۰۰ تومان               cn

یکساله           ۱۴۰٫۰۰۰ تومان        co

تومان

Save

Save

Save

Save

Save